WISTERIA - KHÔNG GIAN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐẲNG CẤP

🎉WISTERIA - KHÔNG GIAN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ĐẲNG CẤP

Gần đây, Wisteria đã có vinh dự được đồng hành và tổ chức một sự kiện đào tạo cùng với Tập đoàn TOPPION.

"Tinh Hoa Chiến Lược" là một khóa đào tạo đặc biệt được dẫn dắt bởi Thầy Loan Văn Sơn, người đứng đầu là Chủ tịch HĐQT của TOPPION GROUP và là một chuyên gia huấn luyện về năng lực lãnh đạo.

Sự kiện này có mục tiêu chính là chia sẻ và truyền đạt những kiến thức, kỹ năng về chiến lược kinh doanh và năng lực lãnh đạo trong môi trường kinh doanh hiện đại.

Chúc mừng sự thành công của "Tinh Hoa Chiến Lược" và hy vọng rằng những người tham dự đã có được những lợi ích lớn từ khóa đào tạo này và sẽ tiếp tục áp dụng những kiến thức đã học được để đạt được thành công trong tương lai.

______________________________

Wisteria EME

Hội nghị, Tiệc cuối năm, Tiệc sinh nhật & các sự kiện theo yêu cầu

☎ 092 314 2222

💌wisteria@wisteriaeme.vn

Wisteria EME là thành viên của Tập đoàn Hanoi Telecom

#Wisteria #Event #Media #Entertainment